Με 18 εκατομμύρια ενισχύονται οι δήμοι της Δωδεκανήσου- 1.267.200 ευρώ στην Κάλυμνο.

469

Κατανομή ποσού 18.000.000,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2021 στους Δήμους του Νομού Δωδεκανήσου, ανάλογου των εσόδων εκ του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων οικονομικού έτους 2020

Σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας

Κατανέμονται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», ποσό 18.000.000,00 €, το οποίο αποτελεί το δικαιούμενο ποσό των Δήμων του Νομού
Δωδεκανήσου, από τα έσοδα του Φόρου Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων έτους 2020, ως ακολούθως:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός