Οριοθέτηση χώρου λουόμενων στην παράκτια θαλάσσια περιοχή όρμου Ψερίμου.

963

Με απόφαση του Λιμενάρχη Καλύμνου Αντιπλοίαρχου Λ.Σ.Θεόφιλου Τσαγκάρη

Απαγορεύεταυ η κυκλοφορία- αγκυροβολία κάθε είδους σκάφους, στην θαλάσσια περιοχή του όρμου ν. Ψερίμου και συγκεκριμένα , στο θαλάσσιο χώρο που αποτελεί χώρο λήψης θαλάσσιου λουτρού και περικλείεται από την παραλιακή Χερσαία ζώνη και την νοητή ευθεία που ορίζεται από τα κάτωθι σημεία, όπως αποτυπώνονται στο απόσπασμα δορυφορικής απεικόνισης της φωτογραφίας
 φ: 36° 55 ́918 ́ ́Β λ:027°07 ́992’’Α
 φ: 36°55 ́956 ́ ́ Β λ:027°07 ́883 ́ ́Α

Η οριοθέτηση του θαλάσσιου χώρου θα γίνει με πλωτούς σημαντήρες και σε απόσταση δέκα (10) μέτρων ο ένας από τον άλλον.

Οι πλωτοί σημαντήρες θα είναι χρώματος κίτρινου.

Η τοποθέτηση τους θα γίνει με μέριμνα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλύμνου.

Οι πλωτοί σημαντήρες δεν θα συνδέονται μεταξύ τους με οποιονδήποτε τρόπο και θα αγκιστρωθούν ή θα προσδεθούν στο βυθό.

Με μέριμνα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου να τοποθετηθούν πινακίδες ανά τακτά διαστήματα της ακτογραμμής σε εμφανές σημείο , στην Ελληνική & Αγγλική γλώσσα οι οποίες θα αναγράφουν : «ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΣ ΘΑΛΑΣΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΛΩΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Η ΛΗΨΗ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΛΟΥΤΡΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΣΗΜΑΝΤΗΡΩΝ»

Η Απόφαση ισχύει από 19 Ιουλίου 2021 και λήγει 15 Οκτωβρίου 2021.

Οι παραβάτες της παρούσης Αποφάσεως ανεξάρτητα από τις ποινικές ή άλλες ευθύνες που συντρέχουν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 157 του Ν.Δ. 187/1973 (Α ́261), το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του οποίου τροποποιήθηκε
μεταγενέστερα και ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 381/1995 (Α ́214), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τι άρθρο μόνο του Π.Δ. 193/2001 (Α ́156), όπως συμπληρώθηκε με το Π.Δ.105/2007 (Α ́131).