Πανευρωπαϊκή τιμητική διάκριση για το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καλύμνου

360

Το Ε.Ε.Ε.ΕΚ Καλύμνου επιλέχθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και τιμήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως παράδειγμα καλής πρακτικής, στην έκδοση του School Education Gateway του μήνα Ιουλίου.

Δήλωσαν εντυπωσιασμένοι με το πρόγραμμα του σχολείου και θεωρούν ότι ταιριάζει απόλυτα με το θέμα του μήνα «Ζωή στην Κοινωνία».

Η δημοσίευση που παραθέτουμε αυτούσια παρακάτω έχει αναρτηθεί στην επίσημη πλατφόρμα των ευρωπαϊκών σχολείων σε 29 γλώσσες και αναφέρεται τιμητικά στο εξειδικευμένο προσωπικό του σχολείου που προσφέρει μαθήματα προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και δραστηριότητες οι οποίες εξομαλύνουν την ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Τα μαθήματα αυτά αφορούν προγράμματα γενικού ενδιαφέροντος, αυτόνομης διαβίωσης και εξειδίκευσης