ΠΕ Καλύμνου: Ο Δήμος έχει την ευθύνη κλαδέματος των δενδροστοιχιών κατά μήκος του οδικού δικτύου.

212

 Με δελτίο τύπου που υπογράφει ο Έπαρχος Μανώλης Μουσελλής, η Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου ξεκαθαρίζει ότι ο Δήμος έχει την ευθύνη κλαδέματος των δενδροστοιχιών κατά μήκος του οδικού δικτύου

Παραθέτουμε το δελτίο τύπου:

Με αφορμή  δημοσιεύματα  που αφορούν  στην κλάδευση  των παρακείμενων του οδικού δικτύου δενδροστοιχιών , θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο να διευκρινίσουμε τα εξής:

     Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου , σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις  , ευθύνεται  για τη συντήρηση του  τμήματος του οδικού δικτύου του νησιού που έχει χαρακτηριστεί  Επαρχιακό και εκτείνεται  από :

  • Εμπορειό – Αργινώντα- Μυρτιές – Μπροστά- Χωριό- Ποθαία- Βαθύ – Στημένια – Αργινώντα  και
  • Χωριό – Άργος – Αεροδρόμιο

Στην έννοια  της συντήρησης των οδών  περιλαμβάνεται ιδίως :

  • Η αποκατάσταση φθορών και βλαβών του οδοστρώματος , της οριζόντιας σήμανσης και του ηλεκτροφωτισμού
  • Η συντήρηση  και ο καθαρισμός φυτευμένων νησίδων  και πρανών
  • Ο καθαρισμός των ανισόπεδων  διαβάσεων και η συντήρηση των αντλιοστασίων τους
  • Η συντήρηση  του εξοπλισμού  ασφαλείας της οδού  όπως τα στηθαία ασφαλείας  και
  • Η προσαρμογή στην τελική επιφάνεια  του οδοστρώματος   τόσο των εσχαρών  των φρεατίων υδροσυλλογής όσο και των καπακιών των φρεατίων επίσκεψης  των υποκείμενων δικτύων ομβρίων. 

      Στη συντήρηση δεν περιλαμβάνονται τα πεζοδρόμια  τα οποία συντηρούνται από τους οικείους Ο.Τ.Α  καθώς και οι δεντροστοιχίες ιδιοκτησίας των Δήμων που φυτεύονται από αυτούς και έχουν τη φροντίδα για τη καλή τους κατάσταση.     

Η Περιφέρεια μας έχει ήδη προχωρήσει τη διαδικασία για τη συντήρηση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Καλύμνου , και βρίσκεται σε διαδικασία δημοπράτησης της μελέτης για την τριετή συντήρηση του. Επίσης όπως και στο παρελθόν έχει την πρόθεση να συνεχίσει να συνδράμει τον Δήμο Καλυμνίων, μέσω της υπογραφής προγραμματικών συμβάσεων για την κλάδευση  και τον καθαρισμό των δενδροστοιχιών του οδικού του δικτύου.  Δεν μπορεί όμως να δέχεται και να ικανοποιεί μεμονωμένες αιτήσεις δημοτών  που αντιμετωπίζουν θέματα με την δημοτική δεντροστοιχία
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός