Πλήρωση 21 κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ε.Π. στις ΑΕΝ

520

 Προκήρυξη πλήρωσης είκοσι μίας (21) κενών οργανικών θέσεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) Ασπροπύργου, Μακεδονίας, Κρήτης, Κύμης, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου, Οινουσσών, Χίου, Ύδρας και Καλύμνου

Δείτε όλη την προκήρυξη πατώντας εδώ

Για την ΑΕΝ Καλύμνου προβλέπονται

Μία (1) θέση ειδικότητας Φυσικού ή Μαθηματικού ως ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (με τριετή θητεία) Γενικών & Τεχνικών Μαθημάτων

Μία (1) θέση ειδικότητας Πλοιάρχου Α’ ή Β’ Τάξης Ε.Ν. ως ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ (με τριετή θητεία) ως ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (με τριετή θητεία) Ναυτικών Μαθημάτων
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός