Πρόσληψη 7 Ναυαγοσωστών από το δήμο της Κω

115

Στην πρόσληψη επτά (7) ναυαγοσωστών προχωρά ο Δήμος Κω, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, η οποία θα διαρκέσει από την ημερομηνία της πρόσληψης έως και τις 31/10/2021, για τηνναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών του Δήμου Κω.

Η ανακοίνωση για τους όρους και τα προσόντα πρόσληψης, όπως και το έντυπο αίτησης, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Κω, www.kos.gov.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την αίτηση μαζί με τα δικαιολογητικάέως 18/07/2021, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου v.ntakoumis@kos.grή d.panou@kos.gr, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας, στη διεύθυνση: Δήμος Κω, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85300, Κως, με τηλέφωνα επικοινωνίας: 2242360481, -450.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός