Πωλείται Ξενοδοχείο και παρακείμενο οικόπεδο

1476

Πωλείται το Ξενοδοχείο Dream και παρακείμενο οικόπεδο στην περιοχή Μελιτσάχα στην Κάλυμνο.

Για περισσότερες πληφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε στα:

κιν. 6939185195 και 001 9293629818

email : paulinenmamouzellos@gmail.com
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός