Συγχαρητήριες επιστολές Δημάρχου σε Μ.Μαγκούλια και Α.Έλληνα για τις επιτυχίες τους στο στίβο.

131

Συγχαρητήριες επιστολές του Δημάρχου Δημήτρη Διακομιχάλη στην Μαρία Μαγκούλια και στον Ανδρέα Έλληνα για τις πρόσφατες επιτυχίες τους στο στίβο.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός