Φωτογραφίες αναγνώστη μας από τις ομορφιές της Καλύμνου.

605

Παραθέτουμε όμορφες με εντυπωσιακά χρώματα φωτογραφίες που μας έστειλε ο αναγνώστης μας Γιάννης Αλευροφάς.

Καντούνι, Αγία Κυριακή. Πλατύ Γιαλός ,Τέλενδος
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός