Βρέθηκαν κλειδιά σε παραλία στον Εμπορειό

360

Τα κλειδιά της φωτογραφίας βρέθηκαν στην μέσα παραλία του Εμπορειού.

Τα κλειδιά βρίσκονται στο εστιατόριο Artistico στον Εμπορειο.