Εγκρίθηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο οι Κανονισμοί “Λειτουργίας Παιδικών Χαρών” και “Πρασίνου” στην Κάλυμνο.

201

Εγκρίθηκαν και ψηφίστηκαν από το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 21 Ιουλίου 2021 που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη  οι Κανονισμοί « Λειτουργίας Παιδικών Χαρών» και «Πρασίνου» στην Κάλυμνο.

Δύο κανονισμοί σημαντικοί, τόσο για την εύρυθμη λειτουργία των Παιδικών Χαρών όσο και τη διαχείριση του Πρασίνου στην Κάλυμνο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Σκοπός του Κανονισμού είναι να ορίσει το κανονιστικό πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας και της χρηστής διαχείρισης των Παιδικών Χαρών του Δήμου Καλυμνίων με στόχο πρωτίστως την ασφάλεια των παιδιών, αλλά και την παροχή ενός ποιοτικού αστικού περιβάλλοντος για όλους

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ

Ο Κανονισμός ισχύει για τους δημόσιους/δημοτικούς χώρους πρασίνου και περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας τους, τους κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή μη επιτρεπτές ενέργειες εντός των ορίων τους, τους περιορισμούς στη χρήση τους, τη διάταξη για το οικολογικό αντιστάθμισμα και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς

Ο Κανονισμός Πρασίνου του Δήμου Καλυμνίων επιδιώκει να προστατεύσει το πράσινο που αναπτύσσεται αυτοφυώς ή με κηποτεχνικές μεθόδους σε δημόσιους χώρους (άλση, πάρκα, δασύλλια, νησίδες, παιδικές χαρές, πλατείες, πεζόδρομους)

Το ζητούμενο βέβαια, είναι αφενός να δοθούν οι παιδικές Χαρές προς χρήση και να γίνει συντονισμένη προσπάθεια ανάπτυξης του πρασίνου στο νησί και αφετέρου οι προβλέψεις των νέων Κανονισμών να εφαρμόζονται απ’ όλους χωρίς εξαιρέσεις και να υπάρχει συνεχής έλεγχος τήρησης τους και επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες.

Οι νέοι Κανονισμοί δηλαδή, να μην μείνουν στα συρτάρια.