Ευκαιρίες χρηματοδότησης έως και 85% για επενδύσεις που συνδέονται με τη θάλασσα, από αλιείς και μη αλιείς στα Δωδεκάνησα.

350

Προκηρύχθηκε το πρόγραμμα CLLD/LEADER ΑΛΙΕΙΑΣ της ΑΝΔΩ ΑΕ για τα ιδιωτικά έργα.

Η ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. ως Ενδιάμεσος Φορέας του Τοπικού Προγράμματος LEADER / CLLD Αλιείας, δημοσιοποίησε την 1η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΛΙΕΙΑ & ΘΑΛΑΣΣΑ 2014 -2020», με τίτλο: «ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ». Το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ενδεικτικά ενισχύονται πράξεις που αφορούν:

  • σε ιδρύσεις / εκσυγχρονισμούς οικοτεχνικών / βιοτεχνικών μονάδων αξιοποίησης αλιευμάτων για την παρασκευή εδεσμάτων (π.χ. σπινιάλο, αλίπαστα, κλπ) ή άλλων μη βρώσιμων ειδών (π.χ. φυσικών σπόγγων, επεξεργασία φυκιών, κ.α.), με ποσοστό ενίσχυσης 85% ή 65%,
  • σε επενδύσεις ειδικών / εναλλακτικών μορφών τουρισμού που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον όπως ο θαλάσσιος και ο καταδυτικός. Ενδεικτικά ενισχύονται οι θαλάσσιες περιηγήσεις με σκάφη αναψυχής, τα θαλάσσια σπορ, τα καταδυτικά κέντρα, κ.α. με ποσοστό 65%
  • σε ιδρύσεις / εκσυγχρονισμούς συνεργείων κατασκευής – επισκευής αλιευτικών σκαφών / μικρά ναυπηγεία με ποσοστό 65%
  • στην ενίσχυση επαγγελματιών αλιέων για ιδρύσεις επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου αλιευμάτων, για άσκηση αλιευτικού τουρισμού στα σκάφη τους, για ίδρυση χώρων εστίασης με ποσοστό ενίσχυσης 65% ή 50% στον αλιευτικό τουρισμό.
    Δικαιούχοι είναι αλιείς και μη αλιείς που προτίθενται να υλοποιήσουν την επένδυσή τους στα Δωδεκάνησα πλην της Δημοτικής Ενότητας Ρόδου (όρια του πρώην Δήμου Ρόδου). Καταληκτική ημερομηνία υποβολής πρότασης στο www.ependyseis.gr, η 5η Νοεμβρίου 2021. Η ενδεικτική Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης είναι περίπου 1,5 εκ. ευρώ.
    Το αναλυτικό τεύχος καθώς και όλα τα απαραίτητα αρχεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ ΑΝ.ΔΩ Α.Ε www.ando.gr. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των αιτήσεων χρηματοδότησης και άλλες διευκρινίσεις, υπεύθυνες είναι οι: α) Κοτζιμπασοπούλου Ανθούλα τηλ. 2241005163, e-mail: anthoula@ando.gr και β) Γουδουλάκη Γεωργία τηλ. 2241043313, e-mail: ggoud@ando.gr

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CLLD / LEADER της ΑΝ.ΔΩ. Α.Ε. Ευάγγελος Γ. Φραγκάκης