Ζητείται προσωπικό από το Kantouni Beach Boutique Hotel

1105

Το ξενοδοχείο Kantouni Beach Boutique Hotel αναζητεί προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για τη φετινή σεζόν.

Παρέχεται Ικανοποιητικός Μισθός, Πλήρης Ασφάλιση, Επαγγελματικό Περιβάλλον και Δυνατότητα εξέλιξης. Θα εκτιμηθεί αντίστοιχη προϋπηρεσία, η γνώση ξένων γλωσσών και πτυχίο αντίστοιχης τουριστικής σχολής.

Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών (με φωτογραφία) στο manager@kantounibeach.gr.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός