Συνεδριάσεις Δημοτικών συμβουλίων με φυσική παρουσία μόνο εμβολιασμένων και όσων νόσησαν.

374

Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β 3660 με τα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2021 και ώρα 6:00” επιτρέπονται και οι Συνεδριάσεις Δημοτικών συμβουλίων  με φυσική παρουσία μόνο εμβολιασμένων και όσων νόσησαν

Πιο συγκεκριμένα  η σχετική πρόβλεψη αναφέρει ότι επιτρέπονται:

 Συνεδριάσεις συλλογικών οργάνων με φυσική παρουσία χωρίς τον περιορισμό ατόμων του προηγούμενου σημείου αποκλειστικά για πλήρως εμβολιασμένους σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 10 και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο σύμφωνα 3 του άρθρου 10 τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων [απόσταση ενάμισι (1,5) μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός (1) ατόμου ανά πέντε (5) τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού].