150.000 ευρώ από «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο Δήμο Αστυπάλαιας για χρηματοδότηση προμήθειας απορριμματοφόρων.

186

Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκδόθηκε εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση προμήθειας του Δήμου Αστυπάλαιας (Ν. Δωδεκανήσου ) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Επιχορήγησης «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών»