Δήλωση ακινήτων ηλεκτροδοτούμενων και μη στο Δήμο Καλυμνίων με ευνοϊκούς όρους.

268

Δήλωση ακινήτων και οικοπέδων ηλεκτροδοτούμενων και μη ηλεκτροδοτούμενων στο Δήμο Καλυμνίων με ευνοϊκούς όρους και μειωμένα πρόστιμα μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση