Επιχορήγηση ΔΕΥΑ Καλύμνου με 100.000 ευρώ από το ΥΝΑΝΠ για ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών ύδρευσης

310

Υπογράφηκε από το Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Εμμανουήλ Κουτουλάκη η  επιχορήγηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλύμνου ς (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), με το ποσό των εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00€) , για την προμήθεια απαραίτητου Η/Μ εξοπλισμού για την ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών ύδρευσης (γεωτρήσεις, δεξαμενές, αντλιοστάσια) του νησιού
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός