Επιχορήγηση 3 αθλητικών σωματείων από το Δήμο Καλυμνίων με 1.000 ευρώ στο καθένα.

347

Με απόφαση της Οικονομικής Επιθτροπής του Δήμου Καλυμνίων εγκρίθηκε η εξειδίκευση πίστωσης του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021 για την επιχορήγηση τριών αθλητικών Σωματείων με 1.000 ευρώ το καθένα

Συγκεκριμένα

-Ποσό χιλίων (1.000,00) € για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου «ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9923/11-08-2021 αίτησή του, όπου συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα και ο συνολικός προϋπολογισμό εξόδων δράσεων αναλυτικά

-Ποσό χιλίων (1.000,00) € για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου «ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9488/02- 08-2021 αίτησή του, όπου συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα και ο συνολικός προϋπολογισμό εξόδων δράσεων αναλυτικά .

-Ποσό χιλίων (1.000,00) € για την επιχορήγηση του Αθλητικού Σωματείου «ΠΡΩΤΕΑΣ ΝΑΥΤΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ», σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 9178/27-07-2021 αίτησή του, όπου συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα και ο συνολικός προϋπολογισμό εξόδων δράσεων
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός