Ευχαριστήριο του 2ου Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου προς το Ίδρυμα “Αικατερίνη Νικολάου Βουβάλη”

252

Ευχαριστήριο του 2ου Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου προς το Ίδρυμα “Αικατερίνη Νικολάου Βουβάλη”
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός