Ευχαριστήριο του 2ου Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου προς το Ίδρυμα “Αικατερίνη Νικολάου Βουβάλη”

291

Ευχαριστήριο του 2ου Δημ. Σχολ. Πόλεως Καλύμνου προς το Ίδρυμα “Αικατερίνη Νικολάου Βουβάλη”