Ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες Διαπλάτυνσης – Ασφαλτόστρωσης του Δρόμου από Βοθύνοι έως Σπήλαιο Κεφάλας. (video)

1025

Ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες για τη διαμόρφωση, διάνοιξη και επίστρωση προκειμένου στη συνέχεια να ασφαλτοστρωθεί ο δρόμος Βοθύνοι-Αγία Αικατερίινη  έως το Σπήλαιο Κεφάλας.

Ένα σημαντικό έργο, που θα αναβαθμίσει τηνπεριοχή και θα συμβάλει και στην αξιοποίηση του Σπηλαίου της Κεφάλας.

Το έργο σχεδιάστηκε, μελετήθηκε και εντάχθηκε για χρηματοδότηση κατά ένας μέρος με πιστώσεις του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ και το υπόλοιπο με πιστώσεις ΣΑΤΑ, από την προηγούμενη Δημαρχία του Γιάννη Γαλουζή. με συνολικό  προϋπολογισμό 332.000,00 Ευρώ με ΦΠΑ 24%

Το Νοέμβριο 2019 η νέα Δημοτική Αρχή Δ.Διακομιχάλη προκήρυξε δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΒΟΘΥΝΟΙ ΕΩΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ»

Ανάδοχος αναδείχτηκε η Εταιρεία 3Κ . Το έργο θα πρέπει να παραδοθεί μέχρι τέλος του έτους.

Για το έργο μίλησε στην κάμερα του kalymnos-news.gr και στο Μάμα Χαραμαντά ο επιβλέπων μηχανικός από τις Τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Καλυμνίων,  Παναγιώτης Κενενούνης.

Δείτε το video που ετοίμασε ο Μάμας Χαραμαντάς.

Ξεκίνησαν οι χωματουργικές εργασίες Διαπλάτυνσης, Ασφαλτόστρωσης από Βοθύνοι έως Σπήλαιο Κεφάλας