Ξεκίνησε η επίδοση των πρώτων αποφάσεων αναστολής καθηκόντων σε 7 υγειονομικούς του Νοσοκομείου Καλύμνου.

1040

Δημοσιεύτηκαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 2021 το μεσημέρι και ξεκίνησε η επίδοση των πρώτων  αποφάσεων αναστολής καθηκόντων για 7 υγειονομικούς  εργαζομένους στο  Νοσοκομείο  Καλύμνου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr  πρόκειται για

1. Ένα(1) ιστρό.

2. Δύο (2)  υπάλληλους του κλάδου ΔΕ Βοηθών Νοσηελυτικής

3.Μία(1) υπάλληλο το κλάδου ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών

4. Μία(1) υπάλληλο το κλάδου ΤΕ Μαιευτικής,

5. Ένα (1) υπάλληλο  του κλάδου Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού ειδικότητας μεταφορέα ασθενών

6. Μία(1) υπάλληλο το κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής

Στη σχετική απόφαση αναφέρεται

-Αποφασίζουμε την επιβολή από 01 –09-2021 κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων για επιτακτικούς  λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, λόγω μη συμμόρφωσης στην υποχρεωτική υποβολή σε εμβολιασμό.

-Τα μέτρο αναστολής αίρεται με όμοια απόφαση με τη συμπλήρωση 14 ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού ή με την πλήρωση μιας εκ των προϋποθέσεων που προβλέπονται στις ως άνω διατάξεις και την επίδειξη του σχετικού πιστοποιητικού.

Κατά τον χρόνο της αναστολής των καθηκόντων ,ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσάις,δεν καταβάλλονται αποδοχές.

Επίσης να αναφέρουμε ότι για έξι (6) άτομα , δίνεται διορία τριών εργάσιμων ημερών να εμβολιαστούν, λόγω νόμιμης απουσίας τους.

Τέλος υπάρχουν επιπλέον 8 άτομα που έχουν κάνει την πρώτη δόση του Εμβολίου και θα επιστρέψουν με την απόκτηση της ανοσίας.