Ολοκληρωμένη πρόταση του Μ.Κόνσολα για αντιμετώπιση προβλήματος διάβρωσης των ακτών σε Ρόδο, Κω και στα άλλα νησιά

121

«Η αντιμετώπιση του προβλήματος της διάβρωσης των ακτών είναι μια πραγματική απειλή για τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές, είναι ζήτημα επιβίωσης για τα νησιά μας», επισημαίνει ο Μάνος Κόνσολας που κατέθεσε ολοκληρωμένη πρόταση στους Υπουργούς Περιβάλλοντος, Υποδομών και Οικονομικών.
Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου θέτει ως προτεραιότητα την αξιοποίηση των πόρων ύψους 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που αντιστοιχούν στη χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ταμείο Συνοχής για την υλοποίηση έργων και δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν έργα και δράσεις για τη διάβρωση των ακτών.
Ειδικά για την περιοχή της Ρόδου, ο κ. Κόνσολας επισημαίνει ότι το πρόβλημα προσλαμβάνει, πλέον, ανησυχητικές διαστάσεις, αφού φαινόμενα διάβρωσης παρατηρούνται πλέον στο 85% των ακτών του νησιού.
Στις δυτικές και βορειοδυτικές παραλίες του νησιού, η θάλασσα εισχωρεί στην ξηρά και απειλεί κατοικίες, δημόσιες υποδομές και ακίνητα στην παραλιακή ζώνη.
Ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται στην Κω αλλά και στα άλλα νησιά.
Ο κ. Κόνσολας προτείνει:

  • Την άμεση εκπόνηση Ολοκληρωμένων Σχεδίων Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης.
  • Την τοποθέτηση κυματοθραυστών για να σταθεροποιηθεί η ακτή, με τήρηση των περιβαλλοντικών όρων και σύμφωνα με τις κατά τόπους ακτομηχανικές μελέτες.
  • Την υλοποίηση έργων τεχνητής ανάπλασης των ακτών με άμμο, προκειμένου να επεκταθεί η ακτή και να ανασχεθεί η πορεία διάβρωσης.
  • Τον σχεδιασμό έργων ήπιας τεχνικής μορφής στις ακτές.
    Παράλληλα, ο Βουλευτής Δωδεκανήσου θέτει ζήτημα αναμόρφωσης του θεσμικού πλαισίου για τα έργα στον αιγιαλό και στην παραλία. Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η αδειοδότηση έργων στον αιγιαλό και στην παραλία απαιτεί μια χρονοβόρα διαδικασία ακόμα και δύο ετών είτε για άδεια που χορηγείται από το Υπουργείο Οικονομικών για έργα στη θάλασσα είτε για άδεια που χορηγείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έργα στον αιγιαλό και στην παραλία.
    Ο κ. Κόνσολας ζητά, ειδικά για έργα που στοχεύουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος διάβρωσης των ακτών, να εκδίδονται ταχύτατα οι άδειες