Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου σε Αργινώντα-Παλιόνησο

325

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου στην ευρύτερη περιοχή Αργινώντα-Παλιόνησο

Δείτε παρακάτω τις ώρες διακοπής
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός