Τέλος 2021 η ένταξη του έργου Διαχείρισης αποβλήτων στην Κάλυμνο. Το ζητούμενο παραμένει η κατάργηση της Χωματερής κατά την μεταβατική περίοδο.

676

Στην επίσκεψη του στη Ρόδο την προηγούμενη εβδομάδα, ο Έπαρχος ΠΕ Καλύμνου Μανώλης Μουσελλής, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr είχε συνάντηση εργασίας με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο.

Μεταξύ των θεμάτων που έθεσε ο Έπαρχος στον Περιφερειάρχη και Πρόεδρο του ΔΣ του  Φορέα  Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Γιώργο Χατζημάρκο ήταν το θέμα του έργου της Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων (Ο.Ε.Δ.Α) στην Κάλυμνο

Ο Έπαρχος ζήτησε την επίσπευση των διαδικασιών από τον ΦΟΔΣΑ  για την ένταξη και χρηματοδότηση του έργου  “Κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης διαχείρισης Αποβλήτων – Ο.Ε.∆.Α. – ∆ήµου Καλυµνίων”. 

Ακολούθησε συνάντηση του Επάρχου με τον ειδικό σύμβουλο του Γιώργου Χατζημάρκου σε θέματα ΦΟΔΣΑ με μοναδικό θέμα το Έργο “Κατασκευή και λειτουργία Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης διαχείρισης Αποβλήτων – Ο.Ε.∆.Α. – ∆ήµου Καλυµνίων”. 

Ο Ειδικός σύμβουλος του ΦΟΔΣΑ, ενημέρωσε τον Έπαρχο, ότι το εν λόγω έργο βρίσκεται στις προτεραιότητες του Φορέα, είναι στη διαδικασία ωρίμανσης και εξεύρεσης χρηματοδότησης και μέχρι τέλος του 2021 θα γίνει η ένταξη του.

Να θυμίσουμε ότι στις 3 Φεβρουαρίου 2021 εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης που υπέβαλε ο Δήμος Καλυμνίων και διαβιβάστηκαν στον ΦΟΔΣΑ .

Στη 2ης τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του ΦΟΔΣΑ για το 2021, συμπεριλήφθηκαν νέα έργα τα οποία βρίσκονται σε διαδικασία ωρίμανσης και εξεύρεσης χρηματοδότησης μεταξύ των οποίων και  η Κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του έργου Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δήμου Καλυμνίων στη θέση Αραμάνου – Γιαννοχώραφα Νομού Δωδεκανήσου

Το ζητούμενο παραμένει η κατάργηση της Χωματερής κατά τη μεταβατική περίοδο

Η ένταξη της  “Κατασκευής και λειτουργίας Ολοκληρωµένης Εγκατάστασης ∆ιαχείρισης Αποβλήτων – Ο.Ε.∆.Α. – ∆ήµου Καλυµνίων” θα σηματοδοτήσει τη δρομολόγηση ενός μεγάλου έργου υποδομής για το νησί της Καλύμνου.

Όμως το πρόβλημα με την κατάργηση της χωματερής,δεν μπορεί να παραμένει μέχρι την ολοκλήρωση και λειτουργία της ΟΕΔΑ. Χρειάζεται πρόβλεψη από το Δήμο Καλυμνίων για να αντιμετωπιστεί κατά τη μεταβατική περίοδο μέχρι ολοκλήρωσης της ΟΕΔΑ.

Η Ολοκλήρωση και λειτουργία του ΟΕΔΑ μετά τη χρηματοδότηση του έργου είναι χρονοβόρα και με τις πλέον αισιόδοξες εκτιμήσεις θα χρειαστούν 3 χρόνια σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις.

Πιό συγκεκριμένα μετά την ένταξη και  χρηματοδότηση, θα ακολουθήσει η προκήρυξη του έργου, η δημοπράτηση, η ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου, η εγκατάσταση αναδόχου, ο χρόνος κατασκευής. Διαδικασίες που θα ολοκληρωθούν, εφόσον όλα κυλήσουν απρόσκοπτα τέλος του 2024 ,αρχές 2025.

Μέχρι τότε θα πρέπει να εξευρεθεί η λύση για την μεταβατική αυτή περίοδο των 3 και πλέον χρόνων για την  άμεση κατάργηση της Χωματερής,

Αυτό είναι ένα θέμα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και  υλοποιηθεί από τη Δημοτική Αρχή.

Η εφικτή λύση με τα σημερινά δεδομένα, είναι η άμεση εφαρμογή της ανακύκλωσης στην Κάλυμνο ώστε να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων. Τα εναπομένοντα απορρίμματα να δεματοποιούνται για προσωρινή εναποθήκευση. Μετά τη δεματοποίηση και εφόσον περάσει ο χρόνος που θα μπορούν  να εναποθηκευτούν με ασφάλεια, να εξασφαλιστεί η μεταφορά τους κατά την μεταβατική περίοδο σε ΧΥΤΑ εκτός νησιού.

Δυστυχώς μέχρι σήμερα, η δημοτική Αρχή δεν έχει κάνει κάποια ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή για την μεταβατική περίοδο. Εδώ και 2 χρόνια ακούμε για ανακύκλωση και ανακύκλωση δεν βλέπουμε, ενώ καμία ενέργεια δεν έγινε για τη διαδικασία δεματοποίησης ,όταν στη γειτονική Λέρος τον επόμενο μήνα, αρχίζει να εφαρμόζεται η μέθοδος αυτή.