Το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων Δωδεκανήσου.

302

Στην Κω σήμερα 21 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 20:30 συνήλθε το νέο Δ.Σ όπως προέκυψε από τις τελευταίες εκλογές του Σωματείου μας που έγιναν στις 17 Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ 05/ 2021 Απόφαση Διάταξης του Ειρηνοδικείου και των σχετικών διατάξεων περί περιορισμού του covid-19, έπειτα από πρόσκληση του πρώτου
πλειοψηφήσαντος συμβούλου Παπαβασιλείου Κων/νου, σε Τακτική Συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την κατανομή αξιωμάτων.

Α. Σύμφωνα με τα οριζόμενα του καταστατικού του Σωματείου και έπειτα από ψηφοφορία συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο ως εξής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παπαβασιλείου Κων/νος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζαιμάκης Εμμανουήλ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Γκανάτσα Κων/να
ΤΑΜΙΑΣ: Ουζουνίδου Μαργαρίτα
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρώτας Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ: Αλεξανδρής Αλέξανδρος
ΜΕΛΟΣ: Κατσάνος Χρήστος

Β. Για την Ελεγκτική Επιτροπή της Ένωσης Συνοριακών Φυλάκων εκλέχθηκαν :

  1. Κανδυλης Παναγιώτης
  2. Μαραβέλιας Μάρκος
  3. Τσαχουργιανιδης Παναγιώτης

Γ.   Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Συνοριακών Φυλάκων εκλέχτηκαν με σειρά προτίμησης :

1.  Παπαβασιλείου Κων/νο

2.  Ζαιμάκης Εμμανουήλ

3. Ουζουνίδου Μαργαρίτα

4.  Δράκος Γεώργιος

5.  Ρώτας Ιωάννης

6.  Μπουνοβόλιας  Ιωάννης