Όμορφες φωτογραφίες της Καλύμνου από τον αναγνώστη μας Γιάννη

654

Είκοσι όμορφες φωτογραφίες της Καλύμνου από τον αναγνώστη μας Γιάννη Αλευροφά.

Τέλενδος,Αγία Κυριακή,Καντούνι, Λινάρια, λιμάνι, βότανα, θαλασσινά.