71 σπουδαστές-στριες εισάγονται στην ΑΕΝ Καλύμνου (Σχολή Πλοιάρχων)- Στους 279 ανέρχονται οι φοιτούντες συνολικά και από τα 4 έτη.

1329

Από το Υπουργείο Ναυτιλίας&Νησιωτικής Πολιτικής ανακοινώθηκε ότι την Δευτέρα  06 Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, τοιχοκολλήθηκαν στα καταστήματα του Υπουργείου (Ακτή Βασιλειάδη Πύλη Ε1-Ε2 εντός Λιμένα Πειραιάκαι Γρ. Λαμπράκη 150)και αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις https://www.ynanp.gr/και http://www.hcg.gr/, οι πίνακες εισαγομένων (Πλοιάρχων και Μηχανικών) στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) έτους 2021-2022, όπως προβλέπεται από το κεφάλαιο ΙΑ΄ της σχετικής προκήρυξη,’

Συνολικά στις ΑΕΝ όλης της Χώρας εισάγονται 1290 σπουδαστές/σπουδάστριες εκ των οποίων 861 Πλοίαρχοι και 429 μηχανικοί.

ΑΕΝ Καλύμνου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr στην ΑΕΝ Καλύμνου (Σχολή Πλοιάρχων), εισάγονται φέτος συνολικά 71 σπουδαστές/σπουδάστριες .

 Από φέτος η ΑΕΝ Καλύμνου θα έχει σπουδαστές και στις 4 τάξεις.

Κατά έτος:

Στο 1ο έτος: 71 σπουδαστές/στριες

Στο 2ο έτος: 65 σπουδαστές/στριες

Στο 3ο έτος: 83 σπουδαστές/στριες

Στο 4ο έτος: 60 σπουδαστές/στριες

Συνολικά για το 2021-2022 θα φοιτήσουν συνολικά 279 σπουδαστές/στριες

 Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής:

1.ΟΙ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΟΥΝ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν. ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΤΥΧΕΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 20Η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ. ΟΣOΙ ΔΕΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΟΥΝ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/-ΕΣ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ .

2. ΝΕΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ Α.Ε.Ν. (Β’ 2028/2019) ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ (10) ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ, ΣΤΟ Υ.ΝΑ.Ν.Π./Α.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ./Δ.ΕΚ.Ν., ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ Η΄ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΚΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗ, ΠΥΛΕΣ Ε1 – Ε2, Τ.Κ.:185 10, ΠΕΙΡΑΙΑΣ) Ή ΜΕΣΩ ΤΩΝ Α.Ε.Ν.

3.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΤΙΣ Α.Ε.Ν. ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΞΗΣ:

 (α) ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΥΤΟΥ

(β) ΤΕΣΣΕΡΙΣ (04) ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (ΤΥΠΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ)

 (γ) ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

(δ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΝΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΕ ΑΛΛΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Ε.Ι.), ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ Ή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ, Ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΧΑΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΟ Α.Ε.Ι νν
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός