Απαγόρευση βοσκής στην καμένη έκταση στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος»Χώρας Καλύμνου

211

Με Δασική Αστυνομική διάταξη που υπογράφει η Διευθύντρια Δασών Δωδεκανήσου Αικατερίνη Μπαλατσούκα Δασολόγος απαγορεύεται η βοσκής των αιγών για δέκα (10) συνεχή έτη και των μεγάλων ζώων και
προβάτων για πέντε (5) συνεχή έτη, σε έκταση εμβαδού 12.433 τ.μ. ,στην καμένη έκταση στη θέση «Άγιος Χαράλαμπος»Χώρας Καλύμνου.

Παραθέτουμε τη σχετική Δασική Αστυνομική διάταξη