Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στο Λιμάνι Καλύμνου για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου

356

Παραθέτουμε την Απόφαση του Λιμενάρχη Καλύμνου με θέμα: ‘’Προσωρινά μέτρα ρύθμισης της κυκλοφορίας στη Χερσαία Ζώνη Λιμένα Πόλεως Καλύμνου για τον εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου‘’.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός