Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή από Πηγάδια μέχρι Μασούρι και Τέλενδο

556

Προσωρινή διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος την Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2021 από Πηγάδια μέχρι Μασούρι και Τέλενδο

Δείτε την ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός