Στο ΠΡΑΣΙΝΟ επέστρεψε η Κάλυμνος στο νέο επικαιροποιημένο επιδημιολογικό Χάρτη. Παραμένουν Ρόδος στο ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ και Κως-Λέρος στο ΚΙΤΡΙΝΟ

490

Αναρτήθηκε ο νέος  επικαιροποιημένος Επιδημιολογικός Χάρτης Ελλάδας με ημερομηνία αναφορά την 19 Οκτωβρίου 2021 .

 Η Κάλυμνος επσιτρέφει στο επίπεδο ΠΡΑΣΙΝΟ μετά από αρκετό καιρό,

Στο επίπεδο ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ παραμένει η Ρόδος ,ενώ Κως και Λέρος στο επίπεδο ΚΙΤΡΙΝΟ. Όλα τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου βρίσκονται στο επίπεδο ΠΡΑΣΙΝΟ.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός