Συνεδριάζει την Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2021 το ΔΣ Καλυμνίων με 8 θέματα

263

Δημόσια μεικτή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων στον όροφο του Πνευματικού Κέντρου την 19η του μηνός Οκτωβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα έναρξης της συνεδρίασης 18:00 δια ζώσης αποκλειστικά,
εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη για τους υπόλοιπους.

Οκτώ είναι τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη:

1. Ορισμός μελών για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Αγαθονησίου, Καλυμνίων, Λειψών, Λέρου και Πάτμου με την επωνυμία <ΠΕΝΤΑΝΗΣΟΣ Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης>, με διακριτικό τίτλο <ΠΕΝΤΑΝΗΣΟΣ>

2. Ψήφιση του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 – 2023

3. Έγκριση των ενεργειών και διαδικασιών κατάρτισης του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δήμου Καλυμνίων για τα έτη 2020 – 2023

4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου στη ΔΕΥΑ Καλύμνου για την εγκατάσταση νέας μονάδας αφαλάτωσης

5. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 18/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: «Έγκριση Εισόδου – Εξόδου σε δημοτικό δρόμο για την ίδρυση βιοτεχνίας (Εγκατάσταση Μονάδας Συσκευασίας Ιχθύων) στην περιοχή Χωρίζη – Στημένια Βαθύ της Καλύμνου»

6. Έγκριση της υπ΄αριθμ. 19/2021 απόφασης της Ε.Π.Ζ. με θέμα: «Έγκριση Εισόδου – Εξόδου σε δημοτικό δρόμο για την Εγκατάσταση Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων στην περιοχή Λαφάσι – Παναγιά Λουβών της Ν. Καλύμνου»

7. Συζήτηση και λήψη απόφασης σκοπιμότητας αναφορικά με την τροποποίηση του καθορισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Πόθιας –Παραλιακής ζώνης νήσου Καλύμνου (απόφαση 8437/2016, ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/2016/17-2-2016)

8. Ψήφιση Κανονισμού για τη Χορήγηση Αποκλειστικών θέσεων Στάθμευσης ΑΜΕΑ
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός