Ήλθε στην Κάλυμνο και επέδιδε δικόγραφα και κατασχετήρια από “Εισπρακτική Εταιρεία”, χωρίς να έχει τις νόμιμες προϋποθέσεις.

2603

Μετά από καταγγελία, συνελήφθη χθες στην Κάλυμνο, συνταξιούχος Δικαστικός επιμελητής που ήλθε από άλλο νησί της Δωδεκανήσου και επέδιδε δικόγραφα και κατασχετήρια από “Εισπρακτική  Εταιρεία”

Σύμφωνα με την καταγγελία, το εν λόγω άτομο έκανε επιδόσεις για λογαριασμό του γιού του, Δικαστικού Επιμελητή εν ενεργεία, χωρίς όμως ο ίδιος να έχει αυτό το δικαίωμα,ως συνταξιούχος.