Παράταση της Αντιπυρικής περιόδου μέχρι 15 Νοεμβρίου 2021.

142

Σας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Συντονιστή Επιχειρήσεων Βορείου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης επεκτείνεται έως και 15/11/2021 οποιαδήποτε απαγόρευση χρήσης πυρός στις εκτάσεις που αναφέρονται στο πεδίο εφαρμογής της 9/2021 Πυροσβεστικής διάταξης.