Πρόσκληση από το Δήμο Καλυμνίων για την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων οικογενειών πρωτοετών φοιτητών

230

Πρόσκληση από το Δήμο Καλυμνίων για την εφάπαξ χρηματική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων οικογενειών πρωτοετών φοιτητών

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση:
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός