32 προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΠΑΝ (ν. Δωδεκανήσου)-3 άτομα για ΑΣΠ Καλύμνου

370

H Διεύθυνση Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών (ΔΕΠΑΝ) ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου, συνολικά τριάντα δύο (32) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης Παραγωγής Νησιών, που εδρεύει στην Αθήνα του Ν. Αττικής, και συγκεκριμένα για τους ΑΣΠ Καλύμνου, ΤΣΠ Αρκιών, ΑΣΠ Καρπάθου, ΤΣΠ Σύμης, ΤΣΠ Μεγίστης, ΑΣΠ Κω, ΤΣΠ Πάτμου, ΤΣΠ Αστυπάλαιας, ΤΣΠ Αντικυθήρων, ΤΣΠ Γαύδου, ΤΣΠ Ερείκουσας & ΤΣΠ Οθωνών

Να σημειώσουμε ότι για τον ΑΣΠ Καλύμνου προβλέπονται

ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ 2 θέσεις

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών Υποσταθμών 1 θέση

ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 1. Προτάσσονται οι Δημότες του ∆ήμου Καλυμνίων από τον οποίο
  απαλλοτριώθηκαν ή αγοράστηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και
  τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ (Α΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
 2. Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων στις εγκαταστάσεις του ΑΣΠ
  ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ∆ήμων Λέρου και Κώ (Β΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
 3. Έπονται οι Δημότες των υπολοίπων ∆ημοτικών Ενοτήτων των ∆ήμων
  του Νομού Δωδεκανήσου (Γ΄ Βαθμός Εντοπιότητας).
 4. Έπονται οι Δημότες των ∆ήμων όλων των Νομών της Χώρας (∆ ΄ Βαθμός
  Εντοπιότητας).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής για ΑΣΠ Καλύμνου
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό
ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ Δ.Ε.Η. Α.Ε. ΛΙΓ/ΧΕΙΑ, ΑΗΣ/ΥΗΣ, ΑΣΠ/ΤΣΠ για πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και ΑΣΠ/ΤΣΠ, και να την υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο στις ακόλουθες διευθύνσεις
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,

I.Koulianos@dei.gr Για τις θέσεις των ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ και ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ

και κατ’ εξαίρεση, μόνο ως ύστατη επιλογή λόγω ειδικών συνθηκών,
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας
στην ακόλουθη διεύθυνση:

 1. Για τις θέσεις των ΑΣΠ ΚΑΛΥΜΝΟΥ και ΤΣΠ ΑΡΚΙΩΝ: Γραφεία ΑΣΠ
  ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Περιοχή ΛΑΦΑΣΙ ΚΑΛΥΜΝΟΥ, Τ.Κ.: 85200, αρμόδιος
  υπάλληλος κ. ΚΟΥΛΙΑΝΟΣ Ιωάννης , τηλ.: 22430 – 22780

Υποβολή αιτήσεων από Πέμπτη 18.11.2021 έως και Δευτέρα 29.11.2021.

Δείτε όλη την υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 6/2021 πατώντας εδώ