Έκτακτη συνεδρίαση του ΔΣ για την απευθείας αγορά ακινήτου για τη στέγαση των Μηχανικών ΑΕΝ Καλύμνου

675

Έκτακτη συνεδρίαση του δημοτικού Συμβουλίου Καλυμνίων την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 στις 8.00 το βράδυ με μοναδικό θέμα συζήτησης την “Απευθείας αγορά ακινήτου στη θέση «ΑΓ. ΚΗΡΥΚΟΣ» της ενορίας Αναστάσεως για τη στέγαση Ακαδημίας Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο”

Οι λόγοι για το κατεπείγον που αναφέρονται στην πρόκληση είναι:

Η σύγκληση της ως άνω συνεδρίασης, συνιστά κατεπείγουσα περίπτωση και η πρόσκληση δύναται να επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί και την ημέρα της συνεδριάσεως, διότι πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν οι διαδικασίες αγοράς του ακινήτου, με στόχο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη υλοποίηση της ίδρυσης και στέγασης της ΑΕΝ Μηχανικών στην Κάλυμνο. Επίσης, αποκλειστικός σκοπός είναι να γίνουν και όλες οι
υπόλοιπες απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατόν η ανωτέρω σχολή να προβλεφθεί στο Μηχανογραφικό Δελτίο των Πανελληνίων εξετάσεων του έτους 2022-23.