Προτάσεις του ΙΣΕΚ για την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου

236

Από τον Ιατρικό Σύλλογο Επαρχίας Καλύμνου δημοσιοποιήθηκε επιστολή με ημερομηνία 13 Δεκεμβρίου 2021, που περιλαμβάνει προτάσεις του για την εύρυθμη λειτουργία της Καρδιολογικής κλινικής του νοσοκομείου Καλύμνου