Συγκρότηση νέου ΔΣ και Οργάνων της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

191
Ανάδειξη – Συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Οργάνων της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Την 12.12.2021, μετά την εξαγωγή των αποτελεσμάτων των  αρχαιρεσιών που πραγματοποιήθηκαν την 04.12.2021 και αφού τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες από το καταστατικό διαδικασίες, με πρόσκληση του πλειοψηφίσαντα σε σταυρούς Α/Α’ Πέτρου ΒΑΣΙΛΑΚΗ συνήλθαν τα μέλη του νέου Δ.Σ. της Ένωσης και κατόπιν ψηφοφορίας  συγκροτήθηκε σε Σώμα με τριετή θητεία.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και οι εκλεγέντες στα υπόλοιπα όργανα, έχουν ως εξής:

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος:Α/Υ ΖΗΦΟΣ Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος:Α/Β’ ΜΑΚΡΙΔΗΣ Μηνάς
Γενικός Γραμματέας:Α/Α’ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Πέτρος
Αναπληρωτής Γραμματέας:Α/Β’ ΜΠΡΑΒΟΣ Βασίλειος
Οργανωτικός Γραμματέας:Α/Α’ ΖΩΤΟΣ Απόστολος
Ταμίας:Α/Β’ ΠΑΝΤΑΖΗΣ Κωνσταντίνος
Μέλος:Α/Β’ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Εμμανουήλ
Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Αξιωματικών Αστυνομίας (Π.Ο.ΑΞΙ.Α.)
Α/Β’ ΔΟΞΑΚΗΣ Βασίλειος
Α/Β’ ΣΚΟΡΔΑΣ Αλέξανδρος
Α/Β’ ΚΟΡΔΑΤΟΣ Απόστολος
Ελεγκτική Επιτροπή
Α/Β’ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Αγνή
Α/Β’ ΟΡΦΑΝΟΣ Λεόντιος
Υ/Α’ ΜΑΤΣΙΚΑΣ Κωνσταντίνος
Εκπρόσωποι στα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας
Α’ ΔωδεκάνησουΑ/Α’ ΖΩΤΟΣ Απόστολος
Β’ ΔωδεκάνησουΑ/Β’ ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ Ευάγγελος
ΚυκλάδωνΑ/Α’ ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Πέτρος