Συνεδριάζει τη Δευτέρα το ΔΣ Καλυμνίων με 12 θέματα τα περισσότερα εκ των οποίων έρχονται για 3η ή 4η φορά

469

Συνεδριάζει τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021, στις 7.00 μμ, το Δημοτικό Καλυμνίων με 12 θέματα στο πινάκιο προς συζήτηση , τα περισσότερα εκ των οποίων έρχονται για 3η ή και 4η φορά,λόγω ματαίωσης προηγούμενων συνεδριάσεων!

Τα 12 θέματα του πινακίου είναι τα τα παρακάτω:

 1. Έγκριση 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καλυμνίων οικον. έτους 2021
 2. Έγκριση σχεδίου Νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Καλυμνίων
 3. Συζήτηση και λήψη απόφασης σκοπιμότητας αναφορικά με την τροποποίηση του καθορισμού χερσαίας ζώνης λιμένα Πόθιας –Παραλιακής ζώνης νήσου Καλύμνου (απόφαση 8437/2016, ΦΕΚ 23/ΑΑΠ/2016/17-2-2016)
 4. Εξέταση αιτήματος αναδόχου για χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ – ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΠΟ ΒΟΘΥΝΟΙ ΕΩΣ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΣ»
 5. Ονοματοδοσία Δημοτικού Γυμναστηρίου Καλύμνου (Συγκρότηση επιτροπής)
 6. Ορισμός μελών στην Γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων , κατόπιν αιτήματος του Δ.Λ.Τ.Κ.
 7. Ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης ακινήτων (άρθρου 186 Ν. 3463/2006) για το έτος 2022
 8. Ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Π.Δ. 270/81 για το έτος 2022
 9. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών για το έτος 2022
 10. Ορισμός εκπροσώπων και καθορισμός είδους ταμειακών συναλλαγών στα τραπεζικά ιδρύματα για τα έτη 2022-2023
 11. Έγκριση καταστροφής υλικών και αντικειμένων χωρίς αξία του Δήμου Καλυμνίων και εξουσιοδότηση εντεταλμένων για τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου καταστροφής
 12. Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Καλύμνου