Συνεχίζει να είναι κατά 22% μειωμένο το φετινό ύψος βροχής στην Κάλυμνο, σε σχέση με το 2020 που ανήκει στις χρονιές με τη μικρότερη βροχόπτωση των τελευταίων 33 χρόνων.

847

Παρά τη χθεσινή έντονη βροχή στην Κάλυμνο, μειωμένο κατά 22% είναι το φετινό ύψος βροχής σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα΄το 2020.

Συγκεκριμένα το ύψος βροχής πέρσι μέχρι 8 Δεκεμβρίου 2021, ήταν στα 94,5 χιλιοστά ενώ φέτος είναι μόλις στα 73.4 χιλιοστά.

Το 2020 για την Κάλυμνο χαρακτηρίζεται ως έτος αναμβρίας ,αφού το ύψος της βροχής δεν ξεπέρασε τα 309 χιλιοστά όταν το ικανοποιητικό ύψος της ετήσιας βροχής θεωρείται πάνω από 500 χιλιοστά .

Αν και η περσινή χρονιά χαρακτηρίζεται ως μη ικανοποιητική από πλευράς βροχοπτώσεων και έχει χαρακτηριστικά της ανομβρίας, η φετινή χρονιά φαίνεται μέχρι τώρα να είναι ακόμη χειρότερη και μέχρι στιγμής είναι μειωμένο το ύψος βροχής κατά 22% όπως προαναφέραμε.

Ας ελπίσουμε ότι τα δεδομένα θα αλλάξουν και  στο επόμενο διάστημα θα υπάρξουν οι απαραίτητες βροχοπτώσεις, καθόσον σε αντίθετη περίπτωση θα μιλάμε για 2 συνεχόμενη χρονιά ανομβρίας και ξηρασίας, με δυσμενείς συνέπειες στις καλλιέργειες, στην κτηνοτροφία, αλλά και στον υδροφόρο ορίζοντα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το φίλο Γιώργο Καραϊσκο και το γιο του Τιμόθεο, για τα στοιχεία που μας παραχωρεί, όποτε του ζητήσουμε, για τις βροχοπτώσεις στην Κάλυμνο

Ο Γιώργος Καραίσκος συνταξιούχος δημοτικός υπάλληλος, ασχολείται με το αντικείμενο εδώ και αρκετά χρόνια, μετρώντας το ύψος της βροχής που πέφτει κάθε χρόνο στην Κάλυμνο και συγκεκριμένα  για τα διαστήματα από 1η Σεπτεμβρίου έως 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

Να σημειώσουμε ότι οι μετρήσεις του ύψους βροχής γίνονται  με αναλογικό βροχόμετρο. Το Βροχόμετρο είναι ένα από τα επίγεια μετεωρολογικά όργανα για την μέτρηση του ύψους της βροχής.

Το βροχόμετρο  που χρησιμοποιεί ο Γιώργος Καραίσκος το προμηθεύτηκε ο Δήμος Καλυμνίων το 1987 και  έως το 2003 ήταν τοποθετημένο  στην ταράτσα του Δήμου.

Από το 2003 και μετά μετά, από έγκριση του Δήμου μεταφέρθηκε σε χώρο που επέλεξε ο Γιώργος Καραίσκος, προκειμένου να διευκολύνεται η παρακολούθηση του και καταγραφή των μετρήσεων,. Πρόκειται για ένα όργανο που πετυχαίνει  ακριβείς μετρήσεις με λεπτομέρεια.

Τις πρώτες μετρήσεις  ο Γιώργος Καραίσκος τις ξεκίνησε το 1987 και έκτοτε συνεχίζει αδιάλειπτα μέχρι σήμερα, καταγράφοντας λεπτομερή στοιχεία της βροχόπτωσης στην Κάλυμνο κατά ημέρα, κατά μήνα και συνολικά για ένα έτος.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΥΨΟΣ ΒΡΟΧΗΣ

Πρίν προχωρήσουμε στην παράθεση κάποιων στατιστικών στοιχείων για τις βροχοπτώσεις στην Κάλυμνο, που μας παραχώρησε ο Γιώργος Καραϊσκος, να πούμε τι σημαίνει βροχόπτωση και ύψος βροχής.

Η ποσότητα του νερού που φθάνει στο έδαφος ως βροχή, την ονομάζουμε ύψος βροχής. Υποθέτουμε ότι μετράμε το ύψος της βροχής σε μια οριζόντια επιφάνεια και χωρίς να υπάρχει απώλεια από απορρόφηση ή εξάτμιση. Την μετράμε σε χιλιοστά (mm) ή σε ίντσες (in). 1 in είναι ίση με 25.4 mm. Για να καταλάβουμε τι είναι ένα χιλιοστό βροχής μπορούμε να πούμε ότι αν σε μια επιφάνεια ενός τετραγωνικού μέτρου πέσει βροχή ενός (1) χιλιοστού τότε θα μαζευτεί νερό ίσο με ένα (1) λίτρο. Αν δε η επιφάνεια είναι 1000 τετραγωνικά μέτρα (ένα στρέμμα), τότε θα μαζευτεί νερό ίσο με 1000 λίτρα (βάρος δηλαδή ενός τόνου!!). Για την μέτρηση χρησιμοποιούντα τα βροχόμετρα. Σήμερα υπάρχουν και ειδικά ηλεκτρονικά όργανα.

Στην Ελλάδα σαν ετήσια βροχόπτωση εννοούμε το ύψος βροχής από 1 Σεπτεμβρίου κάθε έτους μέχρι και 31 Αυγούστου του επόμενου έτους.

Το άθροισµα των ηµερήσιων βροχοπτώσεων σε ένα µήνα ονοµάζεται µηνιαία βροχόπτωση ή µηνιαίο ύψος  Τέλος, το σύνολο της βροχής που πέφτει στους 12 µήνες ενός έτους ονοµάζεται ετήσια βροχόπτωση ή ετήσιο ύψος βροχής.

Να επισημάνουμε ότι για να θεωρηθεί μια χρονιά ως ικανοποιητική  από πλευράς  ύψους βροχής που έπεσε θα πρέπει να ξεπερνά τα 500 χιλιοστά.

Στοιχεία για τα τελευταία  33 χρόνια στη Κάλυμνο

Από την καταγραφή του ετήσιου  ύψους βροχόπτωσης τα τελευταία 32 χρόνια  να αναφέρουμε:

1.Ο μέσος όρος στα 33 αυτά χρόνια είναι 540 χιλιοστά περίπου ετησίως. Ύψος βροχής που θεωρείται ικανοποιητικό.

2.Από τα 33 χρόνια στα 17 η βροχή ήταν κάτω του ικανοποιητικού ύψους (500 χιλιοστά) και στα 16 χρόνια πάνω από το ικανοποιητικό.

3. Οι χρονιές με τις μικρότερες βροχοπτώσεις ήταν το 2006-2007 με μόλις 193 χιλιοστά , το 1989-1990 με 259 χιλιοστά,ενώ το 2020-2021 με 303 χιλιοστά

4.Οι χρονιές με τις μεγαλύτερες βροχοπτώσεις ήταν το 2013-2014 με 1021 χιλιοστά ,που αποτελεί και ρεκόρ στα τελευταία 30 χρόνια Μεγάλες βροχοπτώσεις επίσης την περίοδο 2012-2013 και 2010-2011 με 900 χιλιοστά και 854 χιλιοστά αντίστοιχα.