Τα ψέματα τελείωσαν για τις Ιαματικές Πηγές Καλύμνου. Μέχρι 23.6.2022 η απόφαση για αξιοποίηση τους από το Δήμο,ειδάλλως περιέρχονται στη διαχείριση “Ιαματικές Πηγές Ελλάδας ΑΕ”

1234

Το δίλημμα : Έχει ο Δήμος τις δυνατότητες αξιοποίηση τους ή τις παραχωρεί στη νεοσύστατη Εταιρεία “Ιαματικές Πηγές Ελλάδας ΑΕ”για διαχείριση , αξιοποίηση με επενδύσεις και εκμετάλλευση

Νόμο τους κράτους αποτελεί πλέον το νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης» που ψηφίστηκε τη Δευτέρα βράδυ 20 Δεκεμβρίου 2021 στη Βουλή και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ στις 23 Δεκεμβρίου 2021.

 Βέβαια το ενδιαφέρον για την Κάλυμνο εστιάζεται στο ΜΕΡΟΣ Β’ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ “ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” του Νόμου 4875 οι διατάξεις του οποίου αποσκοπούν στη διασφάλιση μιας συνολικής, ομοιογενούς και αποδοτικής διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και εν γένει αξιοποίησης των φυσικών ιαματικών πόρων και πηγών της Χώρας, ως μέρους της περιουσίας του Eλληνικού Δημοσίου.

Ειδικότερα ο Υπουργός Τουρισμού για τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας «Ιαματικές Πηγές Ελλάδας» για την οργανωμένη ανάπτυξη του τουρισμού ευεξίας, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε ότι «σε άμεση διασύνδεση με το RRF, δίνουμε τη δυνατότητα σε μια ανώνυμη εταιρεία να διαχειριστεί τις ιαματικές πηγές, εφόσον οι Δήμοι δεν έχουν τη δυνατότητα να τις εκμεταλλευτούν, και να επιστρέψει το μέρισμα στις τοπικές κοινωνίες. Φυσικά και δεν παίρνουμε την περιουσία των Δήμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ιαματικές Πηγές Καλύμνου

O Ιαματικός τουρισμός και ο Θερμαλισμός αποτελούν μία αναπτυσσόμενη μορφή εναλλακτικού τουρισμού και η Κάλυμνος διαθέτει μία ιστορική ιαματική Πηγή που εδώ και πολλά έχει σταματήσει η λειτουργία της και παραμένει αναξιοποίητη.

 Αν και η αξιοποίηση των Θερμοπηγών Καλύμνου τα τελευταία 20 χρόνια φιγουράριζε στα προεκλογικά φυλλάδια όλων των Παρατάξεων και μάλιστα για τη σημερινή Δημοτική Αρχή αποτελούσε σημαία, δυστυχώς συνεχίζει να παραμένει σε εγκατάλειψη και αναξιοποίητη.

 Η σημερινή Δημοτική Αρχή στην προηγούμενη θητεία της 2011-2014 ξεκίνησε τις διαδικασίες πιστοποίησης των Θερμοπηγών που αποτελούσε βασική προϋπόθεση για την αξιοποίηση της. Επίσης τακτοποίησε το ιδιοκτησιακό καθεστώς μίας σημαντικής έκτασης που την προσάρτησε στην υφιστάμενη αυξάνοντας τη συνολική έκταση για αξιοποίηση.

Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε από τη προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Ι. Γαλουζή και οι Θερμοπηγές αναγνωρίστηκαν από την αρμόδια Επιτροπή εγγράφηκαν στο μητρώο του Υπουργείου Τουρισμού.

Στη συνέχεια το θέμα ήλθε στο ΔΣ για έγκριση ενοικίασης του χώρου και με όρους αξιοποίησης του από τον επενδυτή-ενοικιαστή. Μετά από 2 συνεδριάσεις δημοτικού συμβουλίου, αφού στην πρώτη συνεδρίαση υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, ψηφίστηκε τελικά ομόφωνα να προκηρυχθεί  η ενοικίαση του χώρου για αξιοποίηση. Για διάφορους λόγους αυτό δεν υλοποιήθηκε.

 Η σημερινή Δημοτική αρχή στους 28 μήνες που βρίσκεται στο τιμόνι του Δήμου δεν έχει κάνει την παραμικρή κίνηση για την αξιοποίηση των θερμοπηγών!

Συγκεκριμένα το σχετικό άρθρο 17 (Ανεξαρτησία και λειτουργία) προβλέπει στη παράγραφο

 1. α) Η επιλογή των προς ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης περιουσιακών στοιχείων γίνεται με κριτήρια το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η αναγνώριση του φυσικού πόρου ως ιαματικού, τον βαθμό αξιοποίησης του αναγνωρισθέντος φυσικού πόρου ως ιαματικού, το στάδιο ολοκλήρωσης των κατασκευών και εγκαταστάσεων προς αξιοποίηση και διάθεση του ιαματικού πόρου, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η διαδικασία της χορήγησης ειδικού σήματος λειτουργίας των ιαματικών εγκαταστάσεων, καθώς και την προοπτική ταχύτερης
  τουριστικής ανάπτυξής του.
  β) Αν ο προς ανάθεση της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ιαματικός φυσικός πόρος και οι εγκαταστάσεις που συνέχονται με αυτόν έχουν λάβει ειδικό σήμα λειτουργίας, για την έκδοση της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 25 απαιτείται σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία. Σε κάθε άλλη περίπτωση, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού δύναται, μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, να εκδώσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων που συνέχονται με αυτόν. Αν παρέλθει άπρακτη η
  ως άνω προθεσμία ή εκδοθεί αρνητική απόφαση επί της αξιοποίησης, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. α’ βαθμού για την έκδοση της απόφασης. Αν εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης, ο οικείος Ο.Τ.Α. α’ βαθμού ή η αναπτυξιακή εταιρεία αυτού υποβάλει στην Ι.Π.Ε., εντός τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της απόφασης αυτής, οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης. Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης. Αν παρέλθουν άπρακτες
  οι ως άνω προθεσμίες, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Με βάση την κατάσταση που βρίσκονται οι Ιαματικές πηγές Καλύμνου έχοντας πιστοποιηθεί και χωρίς μέχρι τώρα να έχει εκδηλωθεί ενέργεια αξιοποίησης τους θα πρέπει:

1.Μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών και πιο συγκεκριμένα μέχρι 23 Ιουνίου 2022, να εκδώσει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί της αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου και των εγκαταστάσεων που συνέχονται μ’ αυτόν.’

2.Αν παρέλθει άπρακτη η ως άνω προθεσμία ή εκδοθεί αρνητική απόφαση επί της αξιοποίησης, τεκμαίρεται σύμφωνη γνώμη του Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού για την έκδοση της απόφασης.

3. Αν εκδοθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης, ο οικείος Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού ή η αναπτυξιακή εταιρεία αυτού υποβάλει στην Ι.Π.Ε., εντός τεσσάρων (4) ετών από την έκδοση της απόφασης αυτής, οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού φυσικού πόρου, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά το πρόγραμμα της επένδυσης, δίνονται στοιχεία για την τουριστική κίνηση της περιοχής και παρατίθενται οι προοπτικές βιωσιμότητας της επένδυσης.

4.Τα έργα αξιοποίησης ολοκληρώνονται μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ετών από την έκδοση της ως άνω αναφερόμενης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί αξιοποίησης. Αν παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, η απόφαση του πρώτου

5.Αν παρέλθουν άπρακτες οι ως άνω προθεσμίες, η απόφαση του πρώτου εδαφίου εκδίδεται χωρίς να προηγηθεί σύμφωνη γνώμη του οικείου Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, στα διοικητικά όρια του οποίου βρίσκονται τα παραπάνω περιουσιακά στοιχεία,

Το δίλημμα : Έχει ο Δήμος τις δυνατότητες αξιοποίηση τους ή τις παραχωρεί στη νεοσύστατη Εταιρεία “Ιαματικές Πηγές Ελλάδας ΑΕ” για διαχείριση , αξιοποίηση με επενδύσεις και εκμετάλλευση

Βέβαια μετά την εξέλιξη αυτή με την ίδρυση της Εταιρείας “Ιαματικές Πηγές Ελλάδας ΑΕ” τίθεται το δίλημμα: Έχει ο Δήμος τις δυνατότητες αξιοποίηση τους ή τις παραχωρεί στη νεοσύστατη Εταιρεία “Ιαματικές Πηγές Ελλάδας ΑΕ” για διαχείριση , αξιοποίηση με επενδύσεις και εκμετάλλευση.

Όπως προαναφέραμε αν και η αξιοποίηση των Θερμοπηγών Καλύμνου τα τελευταία 20 χρόνια φιγουράριζε στα προεκλογικά φυλλάδια όλων των Παρατάξεων και μάλιστα για τη σημερινή Δημοτική Αρχή αποτελούσε σημαία, δυστυχώς συνεχίζει να παραμένει σε εγκατάλειψη και αναξιοποίητη.

Στα 20 χρόνια το μόνο που έγινε ήταν η πιστοποίηση τους.

Και τα εύλογα ερωτήματα που θα πρέπει να τεθούν στη συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου που θα πάρει την απόφαση για την τύχη των Θερμοπηγών Καλύμνου και τα οποία επιβάλλεται να συζητηθούν διεξοδικά και να απαντηθούν με ειλικρίνεια ,σοβαρότητα και υπευθυνότητα απ” όλους τους Δημοτικούς συμβούλους και τις Δημοτικές Παρατάξεις είναι:

 1. Έχει ο Δήμος Καλυμνίων τις δυνατότητες να προχωρ΄ήσει στην άμεση αξιοποίηση εξασφαλ΄ίζοντας τις απαραίτητες επενδ΄ύσεις ώστε οι Ιαματικές Πηγές της Καλύμνου να είναι ανταγωνιστικές σε σχέση με τις άλλες Ιαματικές πηγές που θα αναπτυχθούν σε όλη την Ελλάδα;
 2. Σε πόσο χρόνο θα μπορέσει ο Δήμος να προχωρήσει στην αξιοποίηση τους και την εκμετάλλευση τους; Θα γίνει σε εύλογο σύντομο χρόνο το ή θα αυτό θα γίνει μετά από 15 χρόνια σύμφωνα με το μεγάλο χρονικό περιθώριο που δίνεται από το νέο νόμο σε περίπτωση που οι Δήμοι αποφασίσουν να μην παραχωρήσουν τις Θερμομοπηγές στη νεοσύστατη Εταιρεία “Ιαματικές Πηγές Ελλάδας ΑΕ”;
 3. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα ποια τα μειονεκτήματα, εφόσον οι Ιαματικές πηγές αποφασιστεί να παραχωρηθούν στη νεοσύστατη Εταιρεία “Ιαματικές Πηγές Ελλάδας ΑΕ”;

Εν αναμονή λοιπόν των αποφάσεων του Δημοτικού συμβουλίου.