Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα σε Κω, Πάτμο & Σύρο

347

Από τεχνική εταιρεία ζητείται Πολιτικός Μηχανικός για έργα στην επαρχία και συγκεκριμένα σε Κώ, Πάτμο & Σύρο.
Αποστείλατε βιογραφικό στο dkrouskos@3-k.gr .
Κρούσκος Δημήτρης : 6944 – 999900.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός