Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης την Παρασκευή σε ΓΕΦΥΡΑ, ΘΕΡΜΑ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΒΟΘΥΝΟΙ,ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΙ ΒΛΥΧΑΔΙΑ.

929

Προσωρινή διακοπή ηλεκτροδότησης την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022 στην ευρύτερη περιοχή ΓΕΦΥΡΑ, ΘΕΡΜΑ,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ,ΒΟΘΥΝΟΙ,ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΕΦΑΛΑ ΚΑΙ ΒΛΥΧΑΔΙΑ, από τις 8.00 έως 11.00 πρωί
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός