Στα 471 χιλιοστά το ύψος βροχής στην Κάλυμνο στο διάστημα Οκτ 2021-Ιαν 2022. Στα 173 χιλιοστά ήταν στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

798

Στα 471 χιλιοστά είναι το συνολικό ύψος βροχής, στο χρονικό διάστημα από 1 Οκτωβρίου 2021 μέχρι 12 Ιανουαρίου 2022 . Στο αντίστοιχο περσινό διάστημα ήταν μόλις 173,4 χιλιοστά.

Μάλιστα να επισημάνουμε ότι μόνο το 3ημερο από Παρασκευή 7 Ιανουαρίου 2022 μέχρι στις 9.00 πρωί 10 Ιανουαρίου 2022 το συνολικό βροχής ήταν 171 χιλιοστά.

Κατά μήνα :

Οκτώβριος 2021 : 26,5 χιλιοστά

Νοέμβριος 2021: 13 χιλιοστά

Δεκέμβριος 2021: 157 χιλιοστά

Ιανουάριος 2022 τις 12 πρώτες ημέρες: 274 χιλιοστά.

Τα στοιχεία μας παραχώρησε ο φίλος Γιώργος Καραϊσκος τον οποίο και ευχαριστούμε.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός