Διενέργεια εξετάσεων από Λιμεναρχείο Καλύμνου για χορήγηση Βεβαίωσης άσκησης επαγγέλματος του Δύτη.  

293

Την Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 09:00, θα διενεργηθούν εξετάσεις για την απόκτηση Βεβαίωσης Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλματος του Δύτη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έλθουν σε επικοινωνία με το Λιμεναρχείο Καλύμνου  προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και για περαιτέρω πληροφορίες
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός