Δύο απινιδωτές από το Δήμο Λέρου στην Ομάδα Έρευνας και διάσωσης του νησιού

126

Την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2022 παραδόθηκαν  από τον Δήμαρχο Λέρου Κόλια
Μιχαήλ και τον Αντιδήμαρχο ΤΥ Μεραμπελιώτη Βασίλειο προς την ΟΜΑΔΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΛΕΡΟΥ,
στον πρόεδρο Αδαμάντιο Βάρνα και στον
Γραμματέα Χριστόδουλο Έλληνα, δύο επιπλέον απινιδωτές οι οποίοι είναι
δωρεά από το Δήμο Λέρου.
Η δωρεά αυτή είναι πολύτιμη και συμβάλλει στην έγκαιρη αντιμετώπιση και
σωτήρια επέμβαση σε έκτακτες περιπτώσεις και καλλιεργεί στους πολίτες
την αξία της ανθρώπινης ζωής και της φροντίδας της υγείας ως το
πολυτιμότερο αγαθό
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός