Ηλεκτροπαραγωγοί ανεμόμυλοι στα νησιά του Αιγαίου.

267

            

  Δελτίο τύπου ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΡΟΔΟΥ

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης των απανταχού Δωδεκανησίων για θέματα άμεσου ενδιαφέροντος για τα νησιά μας οι Ομοσπονδίες Δωδεκανησίων Αττικής και Ρόδου συνδιοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση την Πέμπτη 03/02  με θέμα: «Κατασκευή και λειτουργία ηλεκτροπαραγωγών ανεμόμυλων στα νησιά του Αιγαίου».

            Η διαδικτυακή εκδήλωση άρχισε με καλωσόρισμα από τους προέδρους των Ομοσπονδιών Αττικής και Ρόδου κκ  Γιάννη  Φραγκούλη και Νίκο Κωνσταντινίδη. Αμέσως μετά τον λόγο έλαβε ο  καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κ. Δημήτρης Χρηστάκης, ο οποίος παρουσίασε τον ηλεκτροπαραγωγό ανεμόμυλο «Ανεμουργός», έργο της ομάδας μελέτης και κατασκευής πρωτότυπων μύλων του εργαστηρίου Αιολικής Ενέργειας αποτελούμενη από τους καθηγητές, Χρηστάκη Δ., Κατσαπρακάκη Δ. , Κονταξάκη Κ. και τους συνεργάτες τους.  Μεταξύ άλλων, ειπώθηκαν τα ακόλουθα:

  • Ο Ανεμουργός είναι μια σύγχρονη μικρή ανεμογεννήτρια με τη μορφή της

παραδοσιακής Κρητικής ανεμαντλίας,  ένας ανεμόμυλος σύμφωνα με την εμπειρία από την ανάπτυξη των Ανεμόμυλων στο οροπέδιο Λασιθίου και σύμφωνα με τον κανονισμό για τις μικρές ανεμογεννήτριες, τον IEC61400_2  και τους εξηρτημένους από αυτόν κανονισμούς.

  • Σήμερα στις εγκαταστάσεις  Αιολικής Ενέργειας του εργαστηρίου σύνθεσης

ενεργειακών συστημάτων του ΕΛΜΕΠΑ λειτουργεί και εξελίσσεται ένα πρωτότυπο του Ανεμουργού το οποίο έχει κατά τα τελευταία 3 χρόνια αποδείξει την αντοχή του σε ακραίες καιρικές συνθήκες και την παραγωγικότητά του σε ηλεκτρική ενέργεια.

  • Η παραμετρική ανάλυση του κόστους κατασκευής του Ανεμουργού έδειξε ότι, αν η

παραγωγή του γίνει σε μεγάλη κλίμακα το αρχικό κόστος του αποσβένεται σε ικανοποιητικά μικρό χρόνο καθιστώντας τον μια εμπορικά ενδιαφέρουσα μηχανή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο της αγοράς της ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα.

  • Ο σχεδιασμός του Ανεμουργού έγινε για να παράγεται σύγχρονη αγορά εργασίας,

εξειδικευμένων υπηρεσιών, εξαρτημάτων, υλικών, και χρήματος και αποτελεί ένα πακέτο τεχνογνωσίας ικανό να μπει στην παραγωγή με την κατάλληλη επιχειρηματική δραστηριότητα. Η κρατική μέριμνα και υποστήριξη αποτελεί βασικό παράγοντα  για την εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας αφού θεσμικά και χρηματοοικονομικά μέσα είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα τέτοιο εγχείρημα.

            Μετά την παρουσίαση έγινε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση στην οποία αναδείχθηκε ο κοινωνικός ρόλος της μηχανής αυτής, στην ιστορική, την οικονομική, την πολιτισμική και την παιδαγωγική του υπόσταση. Εκφράστηκε μια σειρά ενδιαφερουσών απόψεων σχετικών με το εύρος των ενδιαφερόντων που εγείρονται για την διάδοση του Ανεμουργού με επίκεντρα την ανάδειξη του τοπίου και την προσέγγιση περιηγητών και μελετητών και  την προστασία του περιβάλλοντος με την ελαχιστοποίησης των καύσεων υδρογονανθράκων και άνθρακα. Στα θέματα αυτά αναφέρθηκαν  οι συμμετέχοντες Δωδεκανήσιοι πολιτικοί κκ. Αριστοτέλης Παυλίδης, Βασίλης Υψηλάντης και Γιώργος Κασσάρας, οι οποίοι έδωσαν με παρεμβάσεις τους την πολιτική διάσταση της εξέλιξης του Ανεμουργού ως μέσου μεγιστοποίησης της προστιθέμενης αξίας στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται στα Δωδεκάνησα αφού η κατασκευή του Ανεμουργού μπορεί σε ένα μεγάλο μέρος της αξίας του, να γίνεται στον τόπο εγκατάστασης και λειτουργίας του. Τονίστηκε ότι η προστιθέμενη αξία δεν μετρά μόνο στο προϊόν στο οποίο προστίθεται αλλά και σε αυτούς που την προσθέτους επειδή αποτελεί βασικό και αρχικό παράγοντα καλλιέργειας, πολιτισμού, οικονομίας και κοινωνικής συνοχής. Αν κάποιος επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες μπορεί να στείλει μήνυμα στον καθηγητή Δ. Χρηστάκη στη διεύθυνση dhr@hmu.gr.

Στην συζήτηση, που ακολούθησε την παρουσίαση, μεταξύ άλλων συμμετείχαν ο κ. Πάνος Βενέρης, διευθυντής Ενέργειας, εκπρόσωπος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ο Αντιδήμαρχος Σύμης κ. Νικήτας Γρύλλης, εκπρόσωποι του Δήμου Η. Ν. Κάσου, ο κ. Βάϊος Καλοπίττας εκπρόσωπος του ΚΙΝ.ΑΛ, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Ελληνικών Μύλων κα Μαρία Γρυπάρη, οι καθηγητές κκ Γεωργία Κουτλάκη, Γιώργος Σπέης, Θεοδόσης Μπουφούνος, Κων/νος Σταυριάς.

Γραπτά μηνύματα έστειλαν οι βουλευτές Δωδεκανήσου κκ Μάνος Κόνσολας,  Γιάννης Παππάς, Μίκα Ιατρίδη και Νεκτάριος Σαντορινιός

          Μπορείτε να δείτε την εκδήλωση στη νέα μας πανδωδεκανησιακή ιστoσελίδα www.dodekanisos.com.gr.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός