Η ανακοίνωση του Επαρχείου για τις θέσεις «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα».

303

      Δημοσιεύθηκε  από τον ΟΑΕΔ   η πρόσκληση  με αριθ.2/2022 , με την οποία καλούνται οι  εγγεγραμμένοι στο μητρώο του άνεργοι να  υποβάλλουν ηλεκτρονικά αιτήσεις  συμμετοχής  στη δράση « Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα». Η δράση αφορά  25.000 θέσεις  σε Δήμους , Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας  Περιφερειών , συναφείς φορείς ,  Υπηρεσίες Υπουργείων, και άλλων φορέων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου (www.gov.gr) καθώς και στο δικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), από 18\02\2022 και ώρα 16.00 έως και 18/03/2022 και ώρα 11.00.

    Ειδικότερα για την Κάλυμνο ανακοινώθηκαν οι παρακάτω θέσεις που αφορούν  την Περιφερειακή Ενότητα Καλύμνου  (Επαρχείο), το Δήμο Καλυμνίων , την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού και το ΚΕΘΕΑ  Αριάδνη  :
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός