Μαρία Πανάτου και Γιάννης Διαμαντής τα νέα μέλη στο ΔΣ της ΔΕΥΑΚ με την ιδιότητα του δημότη.  

846

Για μία ακόμη φορά ήλθε σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της αντικατάστασης των 2 μελών του ΔΣ της ΔΕΥΑΚ Βούλας Κουτσουφιού Γερακιού και Παντελή Ωραιόπουλου που συμμετείχαν με την ιδιότητα του δημότη. Τα εν λόγω μέλη υπέβαλαν την παραίτηση τους από τον Ιούλιο 2021.

Η προσπάθεια του Δημάρχου Δ.Διακομιχάλη να τους αντικαταστήσει με τη Μαρία Τρουμουλιάρη και το Γιώργο Θανάτση δεν ευοδώθηκε.

Η εμμονή του σε αυτή την επιλογή, είχε ως αποτέλεσμα να δεχθεί “πυρ ομαδόν” από το σύνολο σχεδόν των αντιπολιτεύσεων.

Η υπ ́αριθμ. 118/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στη συνεδρίαση του ΔΣ την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021 με τον ορισμό Θανάτση–Τρουμουλιάρη, ανακλήθηκε από τη Δημοτική Αρχή κακήν κακώς ως άκυρη, αφού περιλάμβανε ανακρίβειες.

Το θέμα επανήλθε μετά από 1,5 μήνα την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022. Η απόφαση με την πρόταση του Δημάρχου χαρακτηρίστηκε ως διαπιστωτική πράξη του Δημοτικού συμβουλίου χωρίς όμως να είχε τεθεί σε ψηφοφορία..

Αμέσως μετά τη δημοσίευση της απόφασης αυτής η Μαρία Τρουμουλιάρη και ο Γεώργιος Θανάτσης με έγγραφη αναφορά τους δήλωσαν ότι δεν αποδέχονται τη θέση.

Το θέμα επανήλθε χθες Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022 με τίτλο «Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 10/2022 απόφασης Δ.Σ. – Διαπιστωτική πράξη αντικατάστασης μη αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α. Καλύμνου κατόπιν πρότασης του Δημάρχου»

Η νέα πρόταση του Δημάρχου για την πλήρωση των θέσεων των 2 παραιτηθέντων μελών ήταν η Μαρία Πανάτου ,λογίστρια και ο τέως Πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ Ιωάννης Διαμαντής.
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός
Σάββας Δρόσος - Τοπογράφος Μηχανικός